TOPT
 • Senagat hyzmatdaşlygy Hytaý

  P.1 zynjyryndan başlap, egirmekden başlap, tä gaýtadan işlemek, gaýtadan işlemek, synag etmek we geçen ýyldan yza süýşürmek ýaly ITMA Asia + CITME 2022 esasy dokma tehnikasynyň öndürijileriniň goldawyndan lezzet almak üçin 23 gapdaldan we sebitden jemi 1500 sergini özüne çekdi.Erne ...
  Koprak oka
 • T NEWZE ÖNÜMLER

  Koprak oka
 • Sorag-jogap

  S: Esasy setiriňiz näme? A: Dokma enjamlarynyň ätiýaçlyk şaýlarynyň dürli görnüşleri, esasan, Barmag dokma enjamlarynyň bölekleri, Çenil maşyn bölekleri, Tegelek trikota machine maşyn bölekleri, Dokma maşyn bölekleri, Awtokoner maşyn bölekleri, Açyk maşyn bölekleri, TFO & SSM maşyn enjamlary.S: O kabul edýärsiňizmi ...
  Koprak oka
 • Täze önüm barmag

  Häzirki wagtda dünýä bazaryna hyzmat etmegi maksat edinýäris.Hytaý materiginde birnäçe öndürijiler bilen köp ýyllyk önümçilik tejribämiz bilen daşary ýurtdaky filament ýüplük kärhanalaryna hyzmat ederis we gurçuk töweregindäki müşderilere dürli ýokary hilli dokma ma-çin esbaplaryny hödürläris ...
  Koprak oka
 • täze önümler

  Dokma enjamlarynyň ätiýaçlyk şaýlarynyň dürli görnüşleri boýunça ýöriteleşýäris, esasy önümler Barmag dokma maşyn bölekleri, Çenil maşyn bölekleri, tegelek trikota machine maşyn bölekleri, dokma maşyn bölekleri (Müller Vamatex-Somet, Sulzer, quakard dokma we ş.m.), Awtokoner maşyn bölekleri (Savio) Esper-o, Orion ...
  Koprak oka
 • dokma maşynlarynyň bölekleri

  Her dürli goşa iňňe çybyk trikota Mach maşynlary, RD seriýaly trikota machine maşynlary, HKS üçburç trikota Mach maşynlary, dokma dokma enjamlary we her dürli dokma tehnikasynyň ätiýaçlyk şaýlaryny öndürýäris we üpjün edýäris.Önümlerimiz Hindistan ýaly köp ýurtlara eksport edildi ...
  Koprak oka
 • EID MUBARAK

  Bu festiwal Yslam Remezan aýynyň gutarandygyny belleýär we baýramçylyk we minnetdarlyk wagtydyr.Gurban baýramynda musulmanlar baýram edýärler, doga edýärler, birek-birege ak pata berýärler, ýakymly nahar paýlaşýarlar we Allaha takwa we minnetdarlygyny bildirýärler.Gurban baýramy diňe bir dini baýramçylyk däl, eýsem ...
  Koprak oka
 • biz hakda2

  Häzirki wagtda bizde iň ösen önümçilik tehnologiýasy we önümiň doly görnüşi bar .Biziň esasy önümlerimiz şulary öz içine alýar: kran ingot, pin, rolikli rulon, müňlerçe tekstil önümi egirýän deslapky önüm. Bu içerki we halkara egirme kärhanasynyň aksesuarlary üçin ileri tutulýan kärhana ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki gözegçilik ulgamy

  ASl ITMA Asia + CITME.ASL-da “düýbüni tutma çözgüdi” hödürleýär .ASl spinneretleri gözden geçirmek üçin döredilen täze doly ygtyýarlandyrylan gözleg ulgamyny paýlaşdy.
  Koprak oka
 • Remezan gutly bolsun

  Birinji tabşyryk.Gije-gündiz saklaň.Heartürek hakyky adama meňzeýär.Duýgur jandarlara öldürmek niýeti we rehimdarlygy ýok.Zyýan bermäň ýa-da dawa etmäň.Hiç hili pyçak ýa-da işgär goşulmady.Özüňi gyzyklandyrmak islegi öldürmekden başga zat däl.Buýruklar ýaly arassa, bir ýürek we bir pikir bilen, p ...
  Koprak oka
 • Dokma önümçiliginde sanlaşdyrmak

  4.0 GELJEGI OF DÜZGÜNI?Otis Robinson, senagat 4.0 öňdebaryjy we redaktor, wTiN, durnuklylyk üçin sanlaşdyrmagyň tendensiýalary, adam / maşynyň özara täsiri we üpjünçilik zynjyrynyň himiki gaýtadan işleýän böleginden çykarylýan, ýöne nämälim metavers barada hasabat berýär. Iň soňunda d ...
  Koprak oka
 • SANATÇYLYK AWTOMASYNYUT GELJEGI

  Dokma önümçiligi üçin senagat awtomatizasiýasy bilen üpjün ediji SETEX, “geljegiň zawody” üçin ITMAAsia + CITME-de toplumlaýyn açyk çözgüdi hödürleýär.Kompaniýa önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin döredilen iň täze tehnologiýany üpjün edýändigini aýdýar.çeşmeleriň netijeliligi ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2