biz hakda

Dokma enjamlarynyň ätiýaçlyk şaýlarynyň dürli görnüşleri boýunça ýöriteleşýäris, esasy önümler Barmag dokma maşyn bölekleri, Çenil maşyn bölekleri, tegelek trikota machine maşyn bölekleri, dokma maşyn bölekleri (Pikanol, Vamatex, Somet, Sulzer, Muller we ş.m.), Awtokoner maşyn bölekleri .

has köp

Senagat habarlary

 • 2322-03

  ITMA ASIA + CITME 2022

  CEMATEX (Dokma enjamlary öndürijileriniň Europeanewropa komiteti), Dokma senagatynyň kiçi geňeşi, CCPIT (CCPIT-Tex), Hytaý dokma enjamlary birleşigi (CTMA) we Hytaý sergi Ce ...

kompaniýa habarlary

 • 2322-03

  Bir gün topar döretmek

  Şereketimiz aprel aýynda topar gurmagy meýilleşdirýärdi.24-nji 2021-nji ýyl, şonuň üçin şol gün şäheriň merkezine gitdik, sebäbi ol ýerde syýahatçylyk ýerleri we gyzykly ýerler gaty köp.Ilki baryp gördük ...
 • 2322-03

  Biziň kompaniýamyz epidemiýa işjeň jogap berýär

  Şu ýylyň fewralynda, hemmeler 2022-nji ýylda Hytaýyň Täze ýyl dynç alyşyndan gaýdyp gelip, täzeden işe başlanlarynda, korona wirusy biziň şäherimize hüjüm etdi, şäherimiziň köp ýerleri ...